A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 20/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1681/UBND-NC về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016"; trong đó UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị trên toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt về nội dung tuyên truyền, phổ biến; hình thức tuyên truyền; các hoạt động cần tập trung chỉ đạo thực hiện và tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án.

 Văn bản pháp quy liên quan về phòng, chống tham nhũng

1.    Luật số 55/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Phòng, chống tham nhũng  ngày 29/11/2005. 

2.    Luật 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, ngày 04/8/2007. 
 
3.    Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. 
 

4.    Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ  về Minh bạch tài sản, thu nhập.
 

5.    Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
 
6.    Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước  và cán bộ, công chức, viên chức.
 

7.    Thông tư 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ về Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
 
8.    Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, Chống tham nhũng.

9.    Nghị định 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
 

10.    Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
 

11.    Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chi tiết và Hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiện thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng.
 

12.    Thông tư liên tịch 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 về Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng.

 

 


Nguồn: sotaichinh.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh (05/07/2024)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024 (05/07/2024)

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện  dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử