A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ngày 11/9/2014 Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 133/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Theo đó, đối tượng chịu phí đường bộ là các phương tiện giao thông đã được đăng ký lưu hành trừ các xe máy chuyên dùng và các xe mang biển số nước ngoài. Thông tư còn quy định chi tiết mức thu phí của từng loại phương tiện giao thông theo từng tháng, và quy định trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Thông tư này thay thế Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện hết hiệu lực từ ngày 01/11/2014

 

Điểm mới Thông tư 133/2014/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ:

1. Bổ sung đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ

Bổ sung thêm hai đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ sau:

- Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên;

- Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ô tô dùng để sát hạch của tổ chức dạy nghề đào tạo lái xe.

(Điểm d, đ khoản 2 điều 2)

2. Xe nước ngoài tạm nhập lưu hành tại Việt Nam

Theo Thông tư 197 thì  không áp dụng khoản 2 điều 2 (đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ) đối với  xe nước ngoài tạm nhập lưu hành tại Việt Nam. Trong khi đó, Thông tư 133 đã bỏ quy định này.

(Khoản 4 điều 2)

3. Chưa thu phí đối với xe ô tô mang biển số nước ngoài

Tạm thời chưa thu phí đối với xe ô tô mang biển số nước ngoài (bao gồm cả trường hợp xe được cấp đăng ký và biển số tạm thời) được cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm nhập, tái xuất có thời hạn theo quy định của pháp luật.

(Khoản 5 điều 2)

4. Quy định rõ về miễn phí đối với mô tô của hộ nghèo

Thông tư 197 quy định: “Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo”. Trong khi đó, Thông tư 133 quy định rõ như sau sau: “Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo”.

(Khoản 7 điều 3)

5. Quy định mới về mức phí

- Quy định rõ mức thu phí sử dụng đường bộ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp số tiền phí phải nộp là số tiền lẻ thì cơ quan thu phí tính tròn số theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống, số tiền phí lẻ từ 500 đồng đến dưới 1.000 thì tính tròn lên 1.000 đồng.

(Điều 5)

- Thay đổi về biểu mức thu phí đối với ô tô: Loại phương tiện chịu phí gọp còn 8 loại (Theo Thông tư 197 là 11 loại).

- “Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh” tại biểu mức thu phí đối với xe mô tô (Thông tư 197) được chuyển lên biểu mức thu phí đối với ô tô (Thông tư 133).

- Mức phí đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 tối đa 100 nghìn đồng/năm (quy định tại Thông tư 197 là từ 50 – 100 nghìn đồng/năm); loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 tối đa 150 nghìn đồng/năm (quy định tại Thông tư 197 là từ trên 100 – 150 nghìn đồng/năm).

(Phụ lục 1)

6. Quy định mới về khai, nộp phí đối với xe ô tô

- Khai nộp thuế theo năm dương lịch:

+ Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu khai, nộp phí theo năm dương lịch gửi thông báo bằng văn bản (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, giảm phương tiện) đến cơ quan đăng kiểm và thực hiện khai, nộp phí theo năm dương lịch đối với các phương tiện của mình.

+ Hàng năm, trước ngày 01/01 của năm tiếp theo, chủ phương tiện phải đến cơ quan đăng kiểm khai, nộp phí cho năm tiếp theo. Khi thu phí, cơ quan thu phí cấp Tem nộp phí cho từng xe tương ứng thời gian nộp phí.

(Điểm b khoản 1 điều 6)

- Khai nộp phí theo tháng:

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải có số phỉ phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện khai, nộp phí theo tháng. Doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, giảm phương tiện) gửi cơ quan đăng kiểm và thực hiện khai, nộp phí đối với các phương tiện của mình. Hàng tháng, trước ngày 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp, hợp tác xã phải đến cơ quan đăng kiểm (đã đăng ký khai, nộp theo tháng) khai, nộp phí cho tháng tiếp theo. Khi thu phí, cơ quan thu phí cấp Tem nộp phí tương ứng thời gian nộp phí.

(Điểm c khoản 1 điều 6)

7. Trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp

So với Thông tư 197 thì Thông tư 133 quy định cụ thể, chi tiết hơn.

(Điều 10)

8. Xử lý vi phạm

Trường hợp chủ phương tiện, cơ quan thu phí có hành vi vi phạm các quy định về khai, thu, nộp phí sử dụng đường bộ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Thông tư 186/2013/TT-BTC và các văn bản liên quan.

(Điều 11)

9. Quy định chuyển tiếp

- Đối với xe ô tô thuộc diện chịu phí theo Thông tư 197 nhưng chưa nộp phí tính đến ngày 01/11/2014 thì phải nộp phí cho thời gian này với mức thu phí theo quy định tại Thông tư 197.

- Đối với xe ô tô đã nộp phí theo quy định tại Thông tư 197 nhưng thuộc trường hợp không chịu phí hoặc được điều chỉnh mức thu phí theo quy định tại Thông tư này sẽ được đổi trừ hoặc trả lại phí.

- Đối với xe mô tô, kể từ ngày 01/11/2014 trường hợp cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành.

Riêng xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, trước ngày 01/01/2015 việc thu, nộp phí thực hiện theo quy định của cấp tỉnh. Từ ngày 01/01/2015, việc khai, nộp phí thực hiện theo Thông tư này. Cơ quan đăng kiểm tính và thu phí kể từ ngày 01/01/2015.

 

(Điều 13)

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-11-2014


Nguồn: sotaichinh.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (03/04/2024)

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

839 Triển khai chỉ đạo của TTCP về PCCC.pdf

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính (26/03/2024)

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính

 

 

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử