A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

            Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là các cơ quan nhà nước trực tiếp sử dụng kinh phí quản lý hành chính do ngân sách nhà nước cấp, có tài khoản và con dấu riêng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

          Thông tư cũng quy định 03 nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, bao gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Không tăng kinh phí quản lý hành chính được giao, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư này; Quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động.Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính căn cứ vào chế độ tự chủ quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này để xem xét tự quyết định việc thực hiện chế độ tự chủ. Riêng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được ngân sách nhà nước cấp kinh phí quản lý hành chính không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.Cũng tại Thông tư các quy định về: Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ; Lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, hạch toán và quyết toán kinh phí được đề cập đầy đủ. Bên cạnh đó, các nội dung tổ chức thực hiện Thông tư cũng được cụ thể hóa trong Chương 3 của Thông tư.

            Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2014 và được áp dụng kể từ năm ngân sách 2014. Đồng thời, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/1/2006 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch sô 03/2006/TTLT-BTC-BNV.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV dưới đây


Nguồn: sotaichinh.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (03/04/2024)

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

839 Triển khai chỉ đạo của TTCP về PCCC.pdf

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính (26/03/2024)

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính

 

 

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử