A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tài chính thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy trình mới

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-STC ngày 10/7/2013 của Giám đốc Sở Tài chính về việc Ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo thẩm quyền được phân cấp quản lý; sau khi thực hiện tổ chức lấy ý kiến giới thiệu đề nghị bổ nhiệm cán bộ tại cấp phòng đối với nguồn quy hoạch tại chỗ, Hội đồng thẩm định Chương trình hành động đối với nguồn quy hoạch ngoài đơn vị.

                Ngày 28/12/2013, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở tổ chức lấy ý kiến giới thiệu đề nghị bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản, Phó Chánh Thanh tra. Sau khi nghe báo cáo Chương trình hành động của cán bộ được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, Hội nghị đã thảo luận, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố ngay tại Hội nghị, các chức danh đủ điều kiện bổ nhiệm gồm: 02 Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, 01 Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư, 01 Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản, 01 Phó Chánh Thanh tra.

Kết luận Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở, đồng chí Tạ Ngọc Giáo - Giám đốc Sở chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đủ điều kiện bổ nhiệm đợt này và yêu cầu Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, ban liên quan, hoàn thiện hồ sơ cán bộ để trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định bổ nhiệm các chức danh nói trên kể từ ngày 02/01/2014./.

Nguồn: sotaichinh.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (20/05/2022) Mới

Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Đại hội Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2024 (19/05/2022)

Đại hội Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2024

Các văn bản về phòng chống tham nhũng (18/05/2022)

1/ Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

 luat-phong-chong-tham-nhung-2018.pdf

2/ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống, tham nhũng

nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung.pdf

3/ Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống, tham nhũng

nghi-dinh-134-2021-nd-cp.pdf

4/ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020  của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han.pdf

 

Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 (13/05/2022)

Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2022 (13/05/2022)

Báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2022

04-2022-TBI.xls

Công khai đơn giá dự toán tài sản mua sắm tập trung đợt 1-2022 tỉnh Thái Bình (06/04/2022)

Công khai đơn giá dự toán tài sản mua sắm tập trung đợt 1-2022 tỉnh Thái Bình

10-TB-HÐTÐG.pdf 09-TB-HÐTÐG.pdf

 

công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính lần 1 (21/03/2022)

công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính lần 1

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 (10/02/2022)

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

kem QĐ17.pdf17-QĐ-STC.pdf

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử