A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng

 Ngày 15/9/2014, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan. 

Đồng chí Phạm Văn Huấn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tuyên truyền toàn văn nội dung đề cương tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gồm:

1. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

2. Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý'.

4. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo".

5. Thông báo Kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y trong tình hình mới".

Qua buổi học tập đã tạo được sự thống nhất ý chí, hành động của đảng viên trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của cán bộ, công chức trong cơ quan.


Nguồn: sotaichinh.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (03/04/2024)

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

839 Triển khai chỉ đạo của TTCP về PCCC.pdf

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính (26/03/2024)

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính

 

 

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử