A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/06/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

Ngày 19/06/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

 Một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-UBND như sau:

1.  Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.  Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp hoạt động, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu thu nội địa (loại trừ tiền sử dụng đất, thu tại xã, phí cấp lại, thu khác) năm 2015 tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2014.

Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế. Rà soát, nắm chắc nguồn thu tiền sử dụng đất, nộp đầy đủ, kịp thời vào Kho bạc Nhà nước theo quy định; Trường  hợp giảm thu so với dự toán, thì thực hiện việc cắt giảm hoặc giảm tiến độ thực hiện của công trình đã được bố trí nguồn thu này; trường hợp vượt thu so với dự toán, tập trung bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các công trình đã hoàn thành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán; các công trình hoàn thành bàn giao đã đưa vào sử dụng.

3. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; không bổ sung kinh phí và nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách nhà nước đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị, sở, ngành và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2015 chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật và trường hợp có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Các Chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục nghiệm thu khối lượng đã thực hiện của các dự án, công trình; chủ động thanh toán kế hoạch vốn đã được bố trí trong năm 2015 cho các khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Thực hiện phê duyệt dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của nhà nước.

Nguồn tăng thu ngân sách năm 2015, chỉ tập trung bố trí để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Không bố trí vốn, không giải ngân thanh toán vốn cho dự án mới, khi địa phương, đơn vị còn nợ đọng xây dựng cơ bản. 


Nguồn: sotaichinh.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (03/04/2024)

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

839 Triển khai chỉ đạo của TTCP về PCCC.pdf

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính (26/03/2024)

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính

 

 

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử