Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính (03/10/2023) Mới

Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 (02/10/2023)

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện  dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023

 

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Sở Tài chính Thái Bình (28/09/2023)

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Sở Tài chính Thái Bình

Thành lập Tổ giúp việc về Chuyển đổi số Sở Tài chính Thái Bình (28/09/2023)

Thành lập Tổ giúp việc về Chuyển đổi số Sở Tài chính Thái Bình

 

Sở Tài chính triển khai đánh giá và thực hiện một số nhiệm vụ nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Thái Bình năm 2023 (20/09/2023)

Sở Tài chính triển khai đánh giá và thực hiện một số nhiệm vụ nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Thái Bình năm 2023

Kết luận Thanh tra tài chính công ty TNHH Điện Cơ AIDI (14/09/2023)

Kết luận Thanh tra tài chính công ty TNHH Điện Cơ AIDI

 

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Thái Bình (Lần 2) (07/09/2023)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Thái Bình (Lần 2)

 

Sở Tài chính triển khai Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp (28/08/2023)

Sở Tài chính triển khai Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử