V/v thực hiện nhiệm vụ tập huấn về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến năm 2024 (16/02/2024)

V/v thực hiện nhiệm vụ tập huấn về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ tập huấn về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến năm 2024 (07/02/2024)

Thực hiện nhiệm vụ tập huấn về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến năm 2024

Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 (15/01/2024)

Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

 

Sở Tài chính nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 (12/01/2024)

Sở Tài chính nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 20231.jpg

2.jpg

Thông báo Kết quả thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (10/01/2024)

Thông báo Kết quả thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

326-BC-STC.pdf

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử