A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH MỤC MẠNG LƯỚI CÁC KCN, CCN, ĐCN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020

TT
Tên KCN, CCN, ĐCN
Địa điểm
Tổng diện tích
Đã QH
Giai đoạn
2008-2010
2011-2015
2016-2020
A
KHU CÔNG NGHIỆP
4659
726.4
991
1842
1100
I
KCN ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
 
 
 
 
 
1
Phúc Khánh
TP Thái Bình
220
120
100
 
 
2
Nguyễn Đức Cảnh
TP Thái Bình
68
68
 
 
 
3
An Hoà
Huyện Vũ Thư
400
 
200
200
 
4
Tiền Hải
Huyện Tiền Hải
251
120
131
 
 
II
KCN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
 
 
 
 
 
1
Sông Trà
Huyện Vũ Thư
480
109.5
 
370.5
 
2
Sơn Hải - Đông Hải
Huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ
450
127
 
323
 
3
Cầu Nghìn
Huyện Quỳnh Phụ
250
97.5
 
152.5
 
4
Minh Hòa
Huyện Vũ Thư
390
 
260
130
 
5
Gia Lễ
Huyện Đông Hưng
200
84.43
 
115.57
 
6
Đức Hiệp Hưng
Huyện Hưng Hà
150
 
100
50
 
7
Thái Thọ
Huyện Thái Thụy
200
 
200
 
 
8
Chương Dương
Huyện Đông Hưng
200
 
 
100
100
9
Quỳnh Giao - Quỳnh Hồng
Huyện Quỳnh Phụ
200
 
 
100
100
10
Kiến Xương
Huyện Kiến Xương
200
 
 
100
100
11
Hưng Nhân
Huyện Hưng Hà
200
 
 
 
200
12
Hoa Lư - Đồng Phú
Huyện Đông Hưng
150
 
 
 
150
13
Quỳnh Hưng- Quỳnh Hội
Huyện Quỳnh Phụ
150
 
 
 
150
14
Hồng Dũng
Huyện Thái Thụy
500
 
 
200
300
B
CỤM CÔNG NGHIỆP 
2219
465.5
782.3
650.8
320
1
Phong Phú
P.Tiền Phong - TP Thái Bình
77
77
 
 
 
2
Phú Xuân - Tân Bình
Xã Phú Xuân, Tân Bình- TP
100
 
100
 
 
3
Đông Hòa - Đông Mỹ
Xã Đông Hòa, Đông Mỹ- TP
50
 
50
 
 
4
Vũ Lạc- Vũ Đông
TP Thái Bình
150
 
 
150
 
5
Vũ Phúc
Xã Vũ Phúc- TP Thái Bình
70
 
 
70
 
6
Thị Trấn Vũ Thư
TT Vũ Thư, xã Minh Quang- VT
39
39
 
 
 
7
Tam Quang
Xã Tam Quang, Dũng Nghĩa- VT
39.51
39.51
 
 
 
8
Bắc Sơn
Huyện Vũ Thư
80
 
80
 
 
9
Vũ Hội
Xã Vũ Hội - Vũ Thư
50
 
50
 
 
10
Thái Hạc
Xã Thái Hạc - Vũ Thư
50
 
 
50
 
11
Xuân Hoà
Xã Xuân Hoà, Đồng Thanh-VT
50
 
 
 
50
12
Cầu Bùi
Xã An Bồi - Kiến Xương
30
 
30
 
 
13
Vũ Quý
Xã Vũ Quý- Kiến Xương
20
9.93
 
10.07
 
14
Vũ Ninh
Xã Vũ Ninh - Kiến Xương
40.67
40.67
 
 
 
15
Minh Tân
Xã Minh Tân- Kiến Xương
27
 
27
 
 
16
Thanh Tân
Xã Thanh Tân - Kiến Xương
25
 
25
 
 
17
Quang Hưng
Xã Quang Hưng- Kiến Xương
30
 
 
 
30
18
Trà Lý
Xã Tây Lương- Tiền Hải
38.3
38.3
 
 
 
19
An Ninh
Xã An Ninh - Tiền Hải
40
 
30
10
 
20
Cửa Lân
Xã Nam Thịnh - Tiền Hải
65.3
30
35.3
 
 
21
Nam Phong
Xã Nam Chính, Tân Phong -Huyện Tiền Hải
150
 
 
150
 
22
Nam Hồng
Xã Nam Hồng - Huyện Tiền Hải
150
 
 
 
150
23
Thụy Hà
Xã Thụy Hà- Thái Thụy
112
52
60
 
 
24
Thái Thủy
Xã Thái Thủy - Thái Thụy
30
 
30
 
 
25
Thái Giang
Xã Thái Giang - Thái Thụy
80
 
 
80
 
26
Thanh Phong
Xã Thụy Thanh, Thụy Phong - Thái Thụy
60
 
60
 
 
27
Thụy Liên
Xã Thụy Liên - Thái Thụy
30
 
 
 
30
28
Thái Dương
Xã Thái Dương - Thái Thụy
30
 
 
 
30
29
Thượng Nguyên
Thái Thượng, Thái Nguyên - Thái Thụy
30
 
30
 
 
30
Đông La
Xã Đông La- Đông Hưng
90
59
 
31
 
31
Đông Phong
Xã Đông Phong- Đông Hưng
30
 
30
 
 
32
Xuân Quang
Xã Đông Xuân - Đông Hưng
65
 
65
 
 
33
Minh Tân
Xã Minh Tân, Tiên Hưng - huyện Đông Hưng
30
 
30
 
 
34
Đông Hoàng
Xã Đông Hoàng - Đông Hưng
30
 
 
30
 
35
Phong Châu
Xã Phong Châu- Đông Hưng
30
 
 
30
 
36
Đông Hà
Xã Đông Hà - Đông Hưng
30
 
 
 
30
37
Thái Phương
Xã Thái Phương- Hưng Hà
20
10.23
 
9.77
 
38
Đồng Tu
T.T Hưng Hà, Phúc Khánh- HH
36.17
36.17
 
 
 
39
Quỳnh Côi
TT Quỳnh Côi- Quỳnh Phụ
33.7
33.7
 
 
 
40
An Vũ
Xã An Vũ - Quỳnh Phụ
50
 
50
 
 
41
An Đồng
Xã An Đồng - Quỳnh Phụ
30
 
 
30
 
C
ĐIỂM CÔNG NGHIỆP 
337
161.8
66
99.2
10
1
Trần Lãm
Phường Trần Lãm - TP
9.33
9.33
 
 
 
2
Nguyên Xá
Xã Nguyên Xá - Vũ Thư
5
5
 
 
 
3
Minh Lãng
Xã Minh Lãng - Vũ Thư
9.7
9.7
 
 
 
4
Vũ Hội
Xã Vũ Hội - Vũ Thư
32.5
32.5
 
 
 
5
Phúc Thành
Xã Phúc Thành - Vũ Thư
6
6.0
 
 
 
6
Việt Hùng
Xã Việt Hùng - Vũ Thư
10.0
 
 
10.0
 
7
Duy Nhất
Xã Duy Nhất - Vũ Thư
27.0
 
 
27.0
 
8
Hồng Thái
Xã Hồng Thái - Kiến Xương
10
10
 
 
 
9
Nam Cao
Xã Nam Cao - Kiến Xương
10
 
10
 
 
10
Lê Lợi
Xã Lê Lợi- Kiến Xương
10
 
 
 
10
11
Tây An
Xã Tây An- Tiền Hải
7
 
7
 
 
12
Nam Hà
Xã Nam Hà - Tiền Hải
20
 
 
20
 
13
Thụy Quỳnh
Xã Thụy Quỳnh - Thái Thụy
5
5
 
 
 
14
Thụy Hải
Xã Thụy Hải - Thái Thụy
1.5
1.5
 
 
 
15
Thụy Bình
Xã Thụy Bình - Thái Thụy
14
 
14
 
 
16
Thái Xuyên
Xã Thái Xuyên - Thái Thụy
10
 
10
 
 
17
Thuỵ Dân
Xã Thuỵ Dân - Thái Thụy
10
 
10
 
 
18
Nguyên Xá
Xã Nguyên Xá - Đông Hưng
9.5
9.5
 
 
 
19
Đông Các
Xã Đông Các - Đông Hưng
12
12
 
 
 
20
Mê Linh
Xã Mê Linh -Đông Hưng
9.2
 
 
9.2
 
21
Hồng Châu
Xã Hồng Châu - Đông Hưng
11
 
 
11
 
22
Điệp Nông
Xã Điệp Nông - Hưng Hà
5.5
5.5
 
 
 
23
Đông Đô
Xã Đông Đô - Hưng Hà
8
8
 
 
 
24
Minh Tân
Xã Minh Tân - Hưng Hà
6.7
6.7
 
 
 
25
Tiền Phong
Thị trấn Hưng Nhân- Hưng Hà
5
 
 
5
 
26
Tân Lễ
Xã Tân Lễ - Hưng Hà
7
 
 
7
 
27
Quỳnh Hội
Xã Quỳnh Hội - Quỳnh Phụ
8.8
8.8
 
 
 
28
Đông Hải
Xã Đông Hải - Quỳnh Phụ
17.1
17.1
 
 
 
29
Đập Neo
Xã Đồng Tiến - Quỳnh Phụ
15.2
15.2
 
 
 
30
An Mỹ
Xã An Mỹ - Quỳnh Phụ
15
 
15
 
 
31
An Ninh
Xã An Ninh- Quỳnh Phụ
10
 
 
10
 
 
Tổng cộng diện tích 
7215
1354
1839
2592
1430


Nguồn: sotaichinh.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (03/04/2024)

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

839 Triển khai chỉ đạo của TTCP về PCCC.pdf

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính (26/03/2024)

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết Thủ tục hành chính

 

 

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử