Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 0 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Kế hoạch tuyên truyên cải cách hành chính Sở tài chính Thái Bình năm 2021 (11/01/2021)

Kế hoạch tuyên truyên cải cách hành chính Sở tài chính Thái Bình năm 2021

Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Sở tài chính Thái Bình năm 2021 (11/01/2021)

Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Sở tài chính Thái Bình năm 2021

Công bố, công khai dự toán ngân sách sở Tài chính lần 11 (31/12/2020)

Công bố, công khai dự toán ngân sách sở Tài chính lần 11

Công bố, công khai dự toán ngân sách sở Tài chính lần 10 (25/12/2020)

Công bố, công khai dự toán ngân sách sở Tài chính lần 10

Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (17/12/2020)

Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cc]ơngf sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục và pháp luật (17/12/2020)

Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cc]ơngf sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục và pháp luật

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử