THÔNG TIN LIÊN HỆ
    
Tên đơn vị: Sở Tài chính Thái Bình 
Địa chỉ: Số 142, Phố Lê Lợi, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện Thoại: 02273,831,733             Fax: 02273,846,287 
Mail: Stcthaibinh@mof.gov.vn 
STTHọ và tênChức vụĐiện thoại
IBan giám đốc
 Thái Thị Thu HườngGiám đốc0989650086
 Phạm Đức ThànhPhó Giám đốc0982843608
 

 

Vũ Huy Hoàng

Phạm Thế Hùng

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

0912482180

0903267530

IIPhòng Quản lý ngân sách
 Nguyễn Ngọc BảoTrưởng phòng0912027936
 Quách Thị OanhPhó trưởng phòng0949844945
 Lưu Thị Hải YếnPhó trưởng phòng0936605595
IIIPhòng Tài chính hành chính sự nghiệp  
 Vũ Văn ThápTrưởng phòng0989311407
 Đặng Thị Trần MỵPhó trưởng phòng0904379567
 Bùi Thị ThủyPhó trưởng phòng0912877767
IVThanh tra Sở
 Nguyễn Văn ThạnhChánh Thanh tra0989304556
 Nguyễn Thị Kim ThanhPhó Chánh Thanh tra0987249429
 Phạm Bá HùngPhó Chánh Thanh tra0913588962
VPhòng Quản lý giá & Công sản
 Bùi Thị Lan AnhTrưởng phòng0915964596
 Đào Thị Hồng DiệpPhó trưởng phòng0904379585
 Bùi Nguyên BìnhPhó trưởng phòng0983379768
VIVăn phòng Sở
 Dương Thị Thúy NgaChánh Văn phòng0989956349
 Bùi Thị ThủyKTT - Phó CVP0912877767
VIIPhòng Tài chính doanh nghiệp
 Vũ Đình UyếnTrưởng phòng0983309297
 Nguyễn Thị Mỹ DungPhó trưởng phòng0915902229
    
VIIIPhòng Tài chính đầu tư
 Hoàng Minh TiếnTrưởng phòng0977406409
 Hoàng Quang ThànhPhó trưởng phòng0934376843
VIIIPhòng Tin học & Thống kê
 Tô Văn QuangTrưởng phòng0912763685
IXĐơn vị trực thuộc: Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính
 Lê Trung HiếuGiám đốc0983479479