STT

MÃ SỐ QHNS

TÊN

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ

1

1001730

Văn phòng HĐND và UBND huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

2

1002169

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tiền Hải

 

Thị trấn Tiền hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

3

1006924

Trung tâm dạy nghề huyện Tiền Hải

 

 Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

4

1060158

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

5

1094917

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiền Hải

 

 

6

1094927

Phòng nội vụ huyện Tiền Hải

 

Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

7

1094945

Phòng Tư pháp huyện Tiền hải

 

Thị trấn Tiền hải, huyện Tiền hải, tỉnh Thái Bình

8

1100337

Trường Trung học cơ sở Giang Phong

 

Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

9

1002007

Trường Tiểu học Quỳnh lâm Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Lâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

10

1002008

Trường Tiểu học Quỳnh khê Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Khê, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

11

1002010

Trường Tiểu học Quỳnh thọ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Thọ, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

12

1002011

Trường Tiểu học Quỳnh lương Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hồng, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

13

1002012

Trường Tiểu học Quỳnh hà Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Ngọc, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

14

1002013

Trường Tiểu học Quỳnh hải Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hải, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

15

1002014

Trường Tiểu học An thái Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Thái, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

16

1002015

Trường Tiểu học Quỳnh hội Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hội, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

17

1002037

Trường Tiểu học An ấp Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An ấp, Xã An ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

18

1002093

Trường Tiểu học An vũ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Vũ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

19

1002094

Trường Tiểu học Quỳnh vân Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hồng, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

20

1002097

Trường Tiểu học An tràng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

21

1002099

Trường Tiểu học An hiệp Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

22

1002100

Trường Tiểu học An ninh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

23

1002101

Trường Tiểu học Quỳnh hoa Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hoa, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

24

1002102

Trường  Tiểu học An khê Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Khê, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

25

1002103

Trường Tiểu học Quỳnh nguyên Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

26

1002104

Trường Tiểu học Quỳnh ngọc Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Ngọc, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

27

1002152

Trường Tiểu học An vinh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Vinh, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

28

1002155

Trường Tiểu học An quý Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Quý, Xã An Quí, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

29

1002156

Trường Tiểu học Quỳnh lưu Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hoàng, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

30

1002157

Trường Tiểu học Quỳnh bảo Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Bảo, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

31

1002214

Trường Tiểu học An lễ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Lễ, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

32

1002217

Trường Tiểu học An mỹ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An mỹ, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

33

1002218

Trường Tiểu học Đồng tiến Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

34

1002439

Trường Trung học cơ sở An bài Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Bài, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

35

1002440

Trường TH cơ sở Quỳnh hoàng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hoàng, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

36

1002441

Trường Trung học cơ sở Quỳnh bảo Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Bảo, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

37

1018864

Trung tâm Giáo dục TX II Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Bài, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

38

1018867

Trường Trung học cơ sở An vũ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Vũ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

39

1018868

Trường Mầm Non Bình Minh huyện Quỳnh Phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

40

1018869

Nhà trẻ Liên cơ  Huyện Quỳnh phụ

 

Khu 1 thị trấn Quỳnh Côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

41

1018870

Trung tâm Giáo dục TX I Huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

42

1019022

Trường Trung học cơ sở Đồng tiến Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

43

1019024

Trường Trung học cơ sở Đông hải Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Đông Hải, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

44

1019025

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp - Dạy nghề huyện Quỳnh phụ

 

Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

45

1019026

Trường Trung học  cơ sở An thanh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Thanh, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

46

1019027

Trường Trung học cơ sở Quỳnh hội Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hội, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

47

1019118

Trường TH cơ sở Quỳnh hưng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hưng, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

48

1019119

Trường Trung học cơ sở An dục Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Dục, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

49

1019120

Trường Trung học cơ sở Quỳnh sơn Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

50

1019121

Trường TH cơ sở Quỳnh trang Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Trang, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

51

1019122

Trường Trung học cơ sở An vinh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Vinh, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

52

1019123

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

53

1020966

Trường Trung học cơ sở An khê Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Khê, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

54

1020967

Trường Trung học cơ sở An mỹ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Mỹ, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

55

1020968

Trường Trung học cơ sở An quý Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Quý, Xã An Quí, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

56

1020969

Trường Trung học cơ sở An thái Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Thái, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

57

1020970

Trường Trung học cơ sở  An lễ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Lễ, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

58

1020971

Trường Trung học cơ sở Quỳnh khê Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Khê, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

59

1020972

Trường TH cơ sở Quỳnh lâm Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Lâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

60

1020973

Trường Trung học cơ sở Quỳnh mỹ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Mỹ, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

61

1020974

Trường TH cơ sở Quỳnh ngọc Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Ngọc, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

62

1020975

Trường TH cơ sở Quỳnh hồng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hồng, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

63

1059657

Trường Trung học cơ sở An tràng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

64

1059658

Trường TH cơ sở Quỳnh giao Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Giao, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

65

1059746

Trường Trung học cơ sở Quỳnh hoa Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hoa, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

66

1059749

Trường Trung học cơ sở An ninh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

67

1059750

Trường Trung học cơ sở Quỳnh thọ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Thọ, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

68

1059937

Trường Trung học cơ sở An cầu Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

69

1059938

Trường TH cơ sở Quỳnh nguyên Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

70

1059941

Trường Trung học cơ sở Quỳnh minh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Minh, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

71

1059942

Trường Trung học cơ sở Quỳnh xá Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Xá, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

72

1059943

Trường Trung học cơ sở Quỳnh hải Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hải, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

73

1060016

TrườngTrung học cơ sở Quỳnh châu Huyện Qùnh phụ

 

Xã Quỳnh Châu, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

74

1060017

Trường Tiểu học Đông hải Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Đông Hải, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

75

1060019

Trường Trung học cơ sở An đồng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Đồng, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

76

1060020

Trường Trung học cơ sở An hiệp Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

77

1060022

Trường Tiểu học Quỳnh mỹ Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Mỹ, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

78

1060023

Trường tiểu học An đồng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Đồng, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

79

1060024

Trường Tiểu học An cầu Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

80

1060073

Trường Tiểu học Quỳnh Hoàng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

81

1060074

Trường Tiểu học Quỳnh sơn Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

82

1060079

Trường Tiểu học Quỳnh hưng Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Hưng, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

83

1060153

Trường Tiểu học Quỳnh trang Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Trang, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

84

1060192

Trường Tiểu học An bài Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Bài, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

85

1060193

Trường Tiểu học Quỳnh châu Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Châu, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

86

1060194

Trường Tiểu học An thanh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Thanh, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

87

1061622

Trường Trung học cở sở An ấp Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An ấp, Xã An ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

88

1077670

Trường Tiểu học An dục Huyện Quỳnh phụ

 

Xã An Dục, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

89

1079866

Trường Tiểu học Quỳnh xá Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Xá, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

90

1079867

Trường TH CS Thị trấn Quỳnh Côi Huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

91

1079868

Trường Tiểu học Quỳnh minh Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Minh, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

92

1079874

Trường Tiểu học Quỳnh giao Huyện Quỳnh phụ

 

Xã Quỳnh Giao, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

93

1087670

Trường mầm non Bình Minh huyện Quỳnh Phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

94

1002856

Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũ thư

 

Thị trấn, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

95

1002119

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vũ Thư

 

Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

96

1060197

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vũ thư

 

Thị trấn, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

97

1087864

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Vũ Thư

 

Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

98

1087868

Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư

 

Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

99

1087870

Hội người mù huyện Vũ Thư

 

Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình