STT

Mã số QHNS

Tên mã số QHNS

Chủ đầu tư/Đơn vị chủ quản

Địa chỉ

1

1001730

Văn phòng HĐND và UBND huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

2

1001806

Trường PTTH Nam Tiền Hải huyện Tiền Hải

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

3

1001938

Trường THPT Phụ Dực huyện Quỳnh phụ

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

4

1001939

Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Khu 2, Thị trấn Diêm Điền,  Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

5

1001941

Trường Trung học cơ sở Nam hà Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Hà, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

6

1001942

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam phú Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Phú, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

7

1001943

Trường Tiểu học Phương công Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Phương Công, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

8

1001944

Trường Tiểu học An ninh Huyện Tiền  hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

9

1001988

Trường Trung học cơ sở Nam chính Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Chính, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

10

1002007

Trường Tiểu học Quỳnh lâm Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Lâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

11

1002008

Trường Tiểu học Quỳnh khê Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Khê, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

12

1002010

Trường Tiểu học Quỳnh thọ Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Thọ, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

13

1002011

Trường Tiểu học Quỳnh lương Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Hồng, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

14

1002012

Trường Tiểu học Quỳnh hà Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Ngọc, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

15

1002013

Trường Tiểu học Quỳnh hải Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Hải, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

16

1002014

Trường Tiểu học An thái Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Thái, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

17

1002015

Trường Tiểu học Quỳnh hội Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Hội, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

18

1002016

Trường PTTH Nam Đông Quan - Đông Hưng

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

19

1002017

Trường THPT Quỳnh Thọ Huyện Quỳnh Phụ

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

20

1002036

Trường THPT Tây Thụy Anh Huyện Thái Thụy

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Thuỵ Phúc, Xã Thụy Phúc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

21

1002037

Trường Tiểu học An ấp Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An ấp, Xã An ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

22

1002038

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

23

1002041

Trường THT Quỳnh Côi Huyện Quỳnh phụ

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

24

1002043

Trường THPT Thái Ninh huyện Thái Thuỵ

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

25

1002044

Trung tâm dạy nghề huyện Quỳnh Phụ

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quỳnh phụ

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

26

1002045

Trung tâm Y tế Huyện Vũ thư (bỏ)

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Thị trấn Vũ Thư, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

27

1002046

Trung tâm Y tế Huyện Hưng hà

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Thị trấn Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

28

1002047

Trung tâm Y tế Huyện Tiền hải

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Xã Tây Giang, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

29

1002093

Trường Tiểu học An vũ Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Vũ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

30

1002094

Trường Tiểu học Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Hồng, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

31

1002095

Trường THPT Nguyễn Trãi

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

32

1002096

Trung tâm Y tế Huyện Thái thuỵ

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Thị trấn Diêm Điền, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

33

1002097

Trường Tiểu học An tràng Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

34

1002099

Trường Tiểu học An hiệp Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

35

1002100

Trường Tiểu học An ninh Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

36

1002101

Trường Tiểu học Quỳnh hoa Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Hoa, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

37

1002102

Trường  Tiểu học An khê Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Khê, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

38

1002103

Trường Tiểu học Quỳnh nguyên Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

39

1002104

Trường Tiểu học Quỳnh ngọc Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Ngọc, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

40

1002118

Hội cựu chiến binh huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

41

1002119

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vũ Thư

Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũ thư

Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

42

1002120

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiền Hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

43

1002150

Trường Trung học cơ sở Thái phương Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Thái Phương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

44

1002151

Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Thị Trấn Huyện Hưng hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

45

1002152

Trường Tiểu học An vinh Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Vinh, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

46

1002153

Trường Trung học cơ sở Dân chủ Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Dân Chủ, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

47

1002154

Trường Trung học cơ sở Thống nhất Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Thống Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

48

1002155

Trường Tiểu học An quý Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Quý, Xã An Quí, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

49

1002156

Trường Tiểu học Quỳnh lưu Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Hoàng, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

50

1002157

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quỳnh Bảo huyện Quỳnh Phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Bảo, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

51

1002158

Trường Trung học cơ sở Trần Đức Thông - huyện Hưng Hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Minh Hoà, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

52

1002159

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Huyện Hưng hà.

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Độc Lập, Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

53

1002160

Trường Trung học cơ sở Minh tân Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

54

1002161

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

55

1002162

Trường Mầm non Lê Danh Phương Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Thị Trấn Huyện Hưng hà., Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

56

1002163

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Thị Trấn Huyện Hưng hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

57

1002169

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tiền Hải

 

Thị trấn Tiền hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

58

1002170

Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tiền Hải

Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

59

1002211

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

 

Khu 1B, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

60

1002214

Trường Tiểu học An lễ Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Lễ, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

61

1002217

Trường Tiểu học An mỹ Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An mỹ, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

62

1002218

Trường Tiểu học Đồng tiến Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

63

1002419

Trường THPT Thái Phúc huyện Thái Thuỵ

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

64

1002437

Ủy  ban nhân dân xã Đông Quan

 

Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

65

1002438

Ủy ban nhân dân xã Đông á

 

Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

66

1002439

Trường Trung học cơ sở An bài Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Bài, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

67

1002440

Trường TH cơ sở Quỳnh hoàng Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Hoàng, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

68

1002441

Trường Trung học cơ sở Quỳnh bảo Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã Quỳnh Bảo, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

69

1002463

Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Đông Hưng

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đông hưng

Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

70

1002610

Đài truyền thanh huyện Đông hưng

 

Thị trấn, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

71

1002611

Uỷ ban mặt trận tổ quốc VN huyện Đông hưng

 

Thị trấn, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

72

1002612

Trường Trung học cơ sở Minh hồng Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Minh Khai, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

73

1002613

Trường Trung học cơ sở Phạm Đôn Lễ Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Tân Lễ, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

74

1002614

Trường Trung học cơ sở Phạm Kính Ân Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

75

1002615

Trường Trung học cơ sở Trần Thái Tông Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Tiến Đức, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

76

1002626

Trường Trung học cơ sở Trần phú thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

77

1002627

Trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

78

1002628

Trường Trung học cơ sở Vũ chính thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

 Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

79

1002630

Trường Trung học cơ sở Tây sơn thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

80

1002631

Trường Trung học cơ sở Đông hoà thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

81

1002660

Trường PTTH Nguyễn Du, Huyện Kiến xương

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Thị trấn Kiến Xương, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

82

1002661

Trường PTTH Bắc Kiến Xương huyện Kiến Xương

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Nam Cao, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

83

1002662

Trường THPT Chu Văn An huyện Kiến Xương

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

84

1002663

Trường PTTH Bình Thanh Huyện Kiến xương

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

85

1002711

Trường Trung học cơ sở Hồng an Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Hồng An, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

86

1002712

Trường Trung học cơ sở Lưu Khánh Đàm Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Canh Tân, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

87

1002713

Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Đông hưng

 

Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

88

1002847

Trường Trung học cơ sở Tân tiến Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

89

1002848

Trường Trung học cơ sở Bình Lăng Huyện Hưng hà.

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

 Xã Hoà Bình, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

90

1002851

Trường Trung học cơ sở Vũ Thị Thục Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Đoan Hùng, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

91

1002852

Trường Trung học cơ sở Kỳ Đồng Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Văn Cẩm, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

92

1002853

Trường Trung học cơ sở Minh thành thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

93

1002854

Trường Trung học cơ sở Trần lãm thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

94

1002856

Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũ thư

 

Thị trấn, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

95

1002857

Ủy ban nhân dân phường Kỳ Bá

 

Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

96

1002858

Ủy ban nhân dân phường Quang Trung

 

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

97

1002859

Ủy ban nhân dân phường Phú Khánh

 

Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

98

1002868

Trường Trung học cơ sở Vũ phúc thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

99

1002875

Trường Trung học cơ sở Hoàng diệu thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

100

1002876

Trường THCS Kỳ Bá - Thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

101

1002961

Trường Trung học cơ sở Phú xuân thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

102

1003010

Ủy ban nhân dân phường Bồ Xuyên

 

Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

103

1003011

Ủy ban nhân dân phường Đề Thám

 

Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

104

1003052

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

105

1003101

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Thị Trấn Đông Hưng, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

106

1003118

Trường Trung học cơ sở Tiền phong thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

107

1003273

Phòng Nông nghiệp phát triển NT Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

108

1003277

Trường Trung học phổ thông Vũ Tiên

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Việt Thuận, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

109

1003349

Trường Trung học cơ sở Đông minh Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Minh, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

110

1003354

Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Vũ thư

 

Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

111

1003355

Uỷ ban mặt trận tổ quốc VN huyện Vũ thư

 

Thị trấn, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

112

1003358

Trường Tiểu học và trung học cơ sở Tây Tiến Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Tây Tiến, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

113

1003359

Trường Trung học cơ sở Tây ninh Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Tây Ninh, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

114

1003360

Trường Trung học cơ sở Tây lương Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Tây Lương, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

115

1003361

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Lăng - huyện Tiền Hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Vũ Lăng, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

116

1003362

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Hải - huyện Tiền Hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Bắc Hải, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

117

1003363

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Trường Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Vân Trường, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

118

1003382

Phòng Tư pháp huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

119

1003509

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Long - huyện Tiền Hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Long, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

120

1003529

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hoàng

 

Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

121

1003533

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hội

 

Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

122

1003534

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hải

 

Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

123

1003578

Trường Trung học cơ sở Nam hải Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Hải, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

124

1003579

Trường Trung học cơ sở Nam trung Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Trung, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

125

1003580

Trường Trung học cơ sở Nam thịnh Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Thịnh, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

126

1003585

Trường Trung học cơ sở Nam thanh Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Thanh, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

127

1003586

Trường THCS Lương thế vinh huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Nam Cao, Xã Nam Cao, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

128

1003608

Trường TH cơ sở Nguyễn Công Trứ Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Tây Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

129

1003609

Trường Trung học cơ sở An ninh Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

130

1003610

Trường Trung học cơ sở 14 - 10 Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Thị trấn Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

131

1003617

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Công Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Phương Công, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

132

1003685

Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Thị Trấn Tiền hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

133

1003686

Trường Tiểu học Tây sơn Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Tây Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

134

1003687

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Hưng Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Nam Hưng, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

135

1003735

Phòng văn hoá thông tin huyện Vũ Thư

 

 Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

136

1003736

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũ Thư

 

Thị trấn huyện Vũ thư, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

137

1003737

Phòng y tế huyện Vũ Thư

 

 Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

138

1003738

Trung tâm dạy nghề huyện vũ Thư

 

 Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

139

1003739

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

140

1004471

Ủy ban nhân dân xã An Khê

 

Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

141

1004472

Ủy ban nhân dân xã An Thái

 

Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

142

1004473

Ủy ban nhân dân xã An Cầu

 

Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

143

1004474

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Minh

 

Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

144

1004475

Ủy ban nhân dân xã An ấp

 

Xã An ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

145

1004476

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Khê

 

Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

146

1004477

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Ngọc

 

Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

147

1004480

Ủy ban nhân dân xã An Đồng

 

Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

148

1004481

Ủy ban nhân dân xã Vũ Chính

 

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

149

1004482

Ủy ban nhân dân xã Vũ Phúc

 

Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

150

1004483

Ủy ban nhân dân thị trấn Quỳnh Côi

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

151

1004484

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lâm

 

Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

152

1006673

Phòng y tế huyện Tiền Hải

 

 Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

153

1006674

Phòng văn hoá thông tin huyện Tiền Hải

 

 Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

154

1006923

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hưng hà

 

 Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

155

1006924

Trung tâm dạy nghề huyện Tiền Hải

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tiền Hải

 Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

156

1007719

Trường Tiểu học Đông hoà thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Đông Hoà, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

157

1007720

Trường Tiểu học Kim đồng thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

158

1007721

Trường Tiểu học Vũ chính thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Vũ Chính, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

159

1007722

Trường Tiểu học Lê Hồng phong thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Đường Lê Lợi, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

160

1007724

Trường Tiểu học Trần lãm thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

161

1007725

Trường Tiểu học Quang trung thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

162

1007727

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thái bình

Sở Khoa học công nghệ Thái Bình

Đường 30 tháng 6, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

163

1007728

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

 

Ngõ 9 - Đường Trưng Trắc, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

164

1007772

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Quý - huyện Tiền Hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Quí, Xã Đông Quí, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

165

1007779

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Xuyên - huyện Tiền Hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Xuyên, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

166

1007780

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Lâm huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Lâm, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

167

1008479

Ủy ban nhân dân xã Đông Hải

 

Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

168

1008480

Ủy ban nhân dân xã An Quý

 

Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

169

1008481

Ủy ban nhân dân xã An Vinh

 

Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

170

1008482

Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

 Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

171

1008571

Trường PTTH Vũ quí Huyện Kiến xương

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Vũ Quí, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

172

1008572

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Châu

 

Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

173

1008573

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Bảo

 

Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

174

1008574

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hưng

 

Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

175

1008576

Ủy ban nhân dân xã An Ninh

 

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

176

1008578

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hồng

 

Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

177

1008579

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Mỹ

 

Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

178

1008580

Ủy ban nhân dân xã Châu Sơn

 

Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

179

1008581

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Nguyên

 

Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

180

1008735

Ủy ban nhân dân xã An Thanh

 

Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

181

1008829

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Trang

 

Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

182

1008830

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Xá

 

Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

183

1008832

Trung Tâm kỹ thuật tổng hợp HNDN Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Thị trấn Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

184

1008990

Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

185

1008991

Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng Phong

 

Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

186

1009099

Trường mẫu giáo mầm non Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Thị trấn Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

187

1009180

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kiến xương

 

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

188

1009181

Trường PTTH Bắc Duyên Hà huyện Hưng Hà

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

189

1009182

Trường THPT  Hưng Nhân

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Phú Sơn, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

190

1009183

Trường PTTH Nam Duyên Hà Huyện Hưng Hà

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

191

1009184

Trường PTTH Bắc Đông Quan Huyện Đông hưng

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

192

1009288

Trường PTTH Đông Hưng Hà huyện Hưng Hà

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

193

1009410

Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

194

1009411

Thanh tra huyện Kiến xương

 

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

195

1009412

Đài Truyền thanh - Truyền hình Kiến Xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

196

1009413

Hội nông dân huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

197

1009418

Ủy ban nhân dân Thị trấn An Bài

 

Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

198

1009419

Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

199

1009420

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt nam huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

200

1009421

Đoàn thanh niên cộng sản HCM huyện Kiến xương

 

thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

201

1009422

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Kiến xương

 

Thị trấn, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

202

1009468

Trường Tiểu học Phú xuân Thành phố Thái bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

203

1009469

Trường Tiểu học Lý tự trọng thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Bồ Xuyên, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

204

1009508

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Trung - huyện Tiền Hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Trung, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

205

1009593

Trường Trung học cơ sở Đông hoàng Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Hoàng, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

206

1009594

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Cơ - huyện Tiền Hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

207

1009595

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phong Huyện Tiền hải

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

Xã Đông Phong, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

208

1011845

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình

Số 14, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

209

1011846

Trung tâm nuớc sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thái bình

 

Ngõ 274 - Phố Trần Thánh Tông - Phường Đề Thám - Thành phố Thái Bình

210

1011847

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

 

Thị trấn, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

211

1011848

Trường Tiểu học Minh tân Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

212

1011849

Trường Tiểu học Đô lương Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đô Lương, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

213

1011850

Chi cục Thủy lợi Thái bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình

Phố Quang Trung Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

214

1011851

Trường Trung cấp Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

215

1011852

Trường Tiểu học và Trung học cở sở Thăng Long - huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Thăng Long, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

216

1011853

Trường Tiểu học Lô giang Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Lô Giang, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

217

1011854

Trường Tiểu học Mê linh Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Mê Linh, Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

218

1011855

Trường Tiểu học An châu Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã An Châu, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

219

1011863

Trường Tiểu học Liên giang Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Liên Giang, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

220

1011865

Trường Tiểu học Nguyên xá Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Nguyên Xá, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

221

1011866

Trường Tiểu học Đông phương Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Phương, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

222

1011867

Trường Tiểu học Đông cường Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Cường, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

223

1011868

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Châu - huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Minh Châu, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

224

1011869

Trường Tiểu học Hợp tiến Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Hợp Tiến, Xã Hợp Tiến, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

225

1011870

Trường Trung học cơ sở Hoa nam Huyện đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Hoa Nam, Xã Hoa Nam, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

226

1011871

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lô Giang, huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Lô Giang, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

227

1011872

Trường Tiểu học Đồng phú Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đồng Phú, Xã Đồng Phú, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

228

1011873

Trường Tiểu học Chương dương Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Chương Dương, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

229

1011874

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Việt, huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Hồng Việt, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

230

1012591

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân, huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

231

1012592

Trường TH cơ sở Thăng long Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Thăng Long, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

232

1012593

Trường Trung học cơ sở Bạch đằng Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Bạch Đằng, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

233

1012594

Trường TH cơ sở Hồng giang Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Hồng Giang, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

234

1012595

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoa Lư - huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Hoa Lư, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

235

1012596

Trường Tiểu học Đông kinh Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Kinh, Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

236

1012597

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Tân - huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Tân, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

237

1012598

Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Thị Trấn Đông hưng, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

238

1012599

Trường Tiểu học Đông hà Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

239

1012600

Trường Tiểu học Đông giang Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Giang, Xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

240

1012601

Trường Tiểu học Đông vinh Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Vinh, Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

241

1012602

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đô Lương huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đô Lương, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

242

1012747

Trường THCS Hoa Hồng Bạch huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

243

1012748

Trường Tiểu học Đông á Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông á, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

244

1012846

Trường Tiểu học Đông huy Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Huy, Xã Đông Huy, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

245

1012847

Trường Tiểu học Đông lĩnh Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Lĩnh, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

246

1012848

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Châu, huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã An Châu, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

247

1012849

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Phú - huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đồng Phú, Xã Đồng Phú, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

248

1012850

Trường TH cơ sở Chương dương Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Chương Dương, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

249

1012852

Trường Tiểu học Đông phong Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Phong, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

250

1012854

Trường Trung học cơ sở Phú lương Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

251

1012855

Trường Trung học cơ sở Liên giang Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Liên Giang, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

252

1013577

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

253

1013591

Trường Tiểu học Đông xuân Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Xuân, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

254

1013592

Trường Tiểu học Đông thọ thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Đông Thọ, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

255

1013595

Trường Tiểu học Đông hợp Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Hợp, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

256

1013596

Trường Tiểu học Đông dương Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Dương, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

257

1013597

Trường Tiểu học Đông quang Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Quang, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

258

1013598

Trường Tiểu học Đông xá Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Xá, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

259

1013599

Trường Tiểu học Đông sơn Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

260

1013600

Trường Tiểu học Đông la Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Đông La, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

261

1013601

Trường Tiểu học Phú lương Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

262

1013619

Hội người mù Thái bình

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Đường Bắc Vĩnh Trà, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

263

1014485

Hội liên hiệp Thanh niên Thái bình

Tỉnh Đoàn Thanh niên Thái bình

Số 4 - Đường Hoàng Diệu, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

264

1014487

Hội Văn học Nghệ Thuật Thái  bình

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Số 26 - Đường 30 tháng 6, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

265

1014743

Hội cựu chiến binh Thái bình

 

Số 48 - Đường Lê Lợi, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

266

1014744

Hội Nhà báo tỉnh Thái bình

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

267

1014745

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

268

1014746

Trung tâm dạy nghề huyện Đông Hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

269

1014747

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái bình

 

Số 126 - Phố Trần Hưng Đạo, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

270

1014748

Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái bình

 

Số 8, phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

271

1014749

Hội Nông Dân tỉnh Thái Bình

 

Số 8, Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

272

1014750

Chi cục phát triển nông thôn Thái Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình

Số 274 - Phố Trần Thánh Tông - Thành phố Thái Bình

273

1014751

Văn phòng  Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

 

Phố Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

274

1014752

Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Thị Trấn Đông Hưng, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

275

1015009

Tỉnh Đoàn Thanh niên Thái bình

 

Số 4 - Phố Hoàng Diệu, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

276

1017677

Trường Trung học cơ sở Việt hùng Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

277

1017678

Trường Mầm non Hoạ my Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Thị Trấn Vũ thư, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

278

1017679

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp HNDN Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Thị Trấn Vũ Thư, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

279

1017680

Ủy ban nhân dân xã Thụy Hưng

 

Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

280

1017681

Ủy ban nhân dân xã Thái Thuần

 

Xã Thái Thuần, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

281

1017683

Ủy ban nhân dân xã Thụy Dũng

 

Xã Thụy Dũng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

282

1017684

Ủy ban nhân dân xã Thụy Tân

 

Xã Thụy Tân, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

283

1017685

Ủy ban nhân dân xã An Tân

 

Xã Thụy An, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

284

1017686

Ủy ban nhân dân xã Thụy Hải

 

Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

285

1017687

Ủy ban nhân dân xã Thụy Liên

 

Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

286

1017688

Ủy ban nhân dân xã Thụy Hà

 

Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

287

1017689

Ủy ban nhân dân xã Thụy Lương

 

Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

288

1017690

Ủy ban nhân dân xã Thụy Quỳnh

 

Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

289

1017691

Ủy ban nhân dân xã Thụy Trình

 

Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

290

1017692

Ủy ban nhân dân xã Thụy Thanh

 

Xã Thụy Thanh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

291

1017693

Ủy ban nhân dân xã Thụy Việt

 

Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

292

1017694

Ủy ban nhân dân xã Dương Phúc

 

Xã Thụy Dương, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

293

1017695

Ủy ban nhân dân xã Thụy Văn

 

Xã Thụy Văn, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

294

1017696

Ủy ban nhân dân xã Thụy Bình

 

Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

295

1017712

Ủy ban nhân dân xã Bình Thanh

 

Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

296

1017713

UBND xã Tây Tiến

 

Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

297

1017714

UBND xã Nam Cường

 

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

298

1017715

UBND xã Vân Trường

 

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

299

1017716

Ủy ban nhân dân xã Đông Minh

 

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

300

1017717

Ủy ban nhân dân xã Tây An

 

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

301

1017718

Ủy ban nhân dân xã Đông Phong

 

Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

302

1017819

Trường Trung học cơ sở Đồng thanh Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Đồng Thanh, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

303

1017820

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dũng Nghĩa - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Dũng Nghĩa, Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

304

1017821

Trường Trung học cơ sở Minh lãng Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Minh Lãng, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

305

1017822

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Số 371 Phố Trần Nhân Tông, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

306

1017823

Trường Trung học cơ sở Chu Văn An Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

307

1017824

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Vinh - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Vũ Vinh, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

308

1017825

Trường Trung học cơ sở Minh quang Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Minh quang, Xã Minh Quang, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

309

1017826

Trường Trung học cơ sở Hồng lý Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Hồng Lý, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

310

1017827

Trường Trung học cơ sở Tân phong Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Tân Phong, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

311

1017828

Trường Trung học cơ sở Vũ hội Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Vũ Hội, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

312

1017829

Trường Trung học Cơ sở Tân hoà Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Tân Hoà, Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

313

1017830

Trường Trung học cơ sở Duy nhất Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Duy Nhất, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

314

1017831

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Vân - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Vũ Vân, Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

315

1018406

Ủy ban nhân dân thị trấn Diêm Điền

 

Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

316

1018407

Ủy ban nhân dân xã Thụy Ninh

 

Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

317

1018408

Ủy ban nhân dân xã Thụy Chính

 

Xã Thụy Chính, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

318

1018409

Ủy ban nhân dân xã Thụy Dân

 

Xã Thụy Dân, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

319

1018410

Ủy ban nhân dân xã Thụy Duyên

 

Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

320

1018411

Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa

 

Xã Minh Hòa-Huyện Hưng Hà-Tỉnh Thái Bình, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

321

1018412

Ủy ban nhân dân xã Văn Lang

 

Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

322

1018413

Ủy ban nhân dân xã Tây Đô

 

Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

323

1018414

Ủy ban nhân dân xã Đông Đô

 

Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

324

1018415

Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn

 

Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

325

1018416

Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất

 

Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

326

1018417

Ủy ban nhân dân xã Minh Khai

 

Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

327

1018418

Ủy ban nhân dân xã Hồng Lĩnh

 

Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

328

1018419

Ủy ban nhân dân xã Kim Trung, huyện Hưng Hà

 

Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

329

1018420

Ủy ban nhân dân xã Chí Hòa

 

Xã Chí Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

330

1018421

Ủy ban nhân dân xã Điệp Nông

 

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

331

1018422

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

332

1018423

Ủy ban nhân dân xã Thụy Phong

 

Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

333

1018445

Trường Tiểu học Trần Đức Thông Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Minh Hoà, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

334

1018446

Trường Tiểu học Phạm Đôn Lễ Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Tân Lễ, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

335

1018447

Trường Tiểu học Dân chủ Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Dân Chủ, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

336

1018448

Trường Tiểu học Cộng hoà Huyện hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Cộng Hoà, Xã Cộng Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

337

1018449

Trường Tiểu học Tây đô Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Tây Đô, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

338

1018450

Trường Tiểu học Duyên hải Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Duyên Hải, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

339

1018451

Trường Tiểu học Hùng dũng Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Hùng Dũng, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

340

1018452

Trường Tiểu học Hồng an Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Hồng an, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

341

1018453

Trường Tiểu học Kỳ Đồng Huyện Hưng Hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Văn Cẩm, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

342

1018454

Sở Tài chính Thái Bình

 

Số 08 - Phố Lê Lợi, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

343

1018455

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

 

Thị Trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

344

1018456

Trường Tiểu học Lê Tư Thành Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Đông Đô, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

345

1018457

Trường Tiểu học Phúc khánh Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Phúc Khánh, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

346

1018458

Trường Tiểu học Kim trung Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Kim Trung, Xã Kim Chung, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

347

1018460

UBND xã An Ninh

 

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

348

1018461

Ủy ban nhân dân xã Tây Sơn

 

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

349

1018462

UBND xã Đông Long

 

Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

350

1018463

UBND xã Đông Quý

 

Xã Đông Quí, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

351

1018464

UBND xã Tây Ninh

 

Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

352

1018465

Ủy ban nhân dân xã Đông Trung

 

Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

353

1018466

Ủy ban nhân dân xã Đông Hoàng

 

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

354

1018467

Ủy ban nhân dân xã Bình Định

 

Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

355

1018468

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

 

Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

356

1018469

UBND Thị trấn Tiền Hải

 

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

357

1018470

Ủy ban nhân dân xã Đông Hải

 

Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

358

1018471

UBND xã Đông Trà

 

Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

359

1018472

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình

 

Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

360

1018514

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ An - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Vũ An, Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

361

1018515

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Lễ - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Vũ Lễ, Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

362

1018516

Trường Trung học cơ sở Vũ lạc thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

363

1018517

Trường Tiểu học Bình định Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Bình Định, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

364

1018518

Trường Tiểu học Hồng tiến Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Hồng Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

365

1018519

Trường Tiểu học Minh tân Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

366

1018520

Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Thị Trấn Huyện Kiến xương, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

367

1018523

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Thái Thụy

 

Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

368

1018524

Trường Tiểu học Minh hưng Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

369

1018525

Trường Tiểu học Nam bình Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Nam Bình, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

370

1018526

Hội cựu chiến binh huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

371

1018527

Trường Tiểu học Bình thanh Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Bình Thanh, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

372

1018528

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

373

1018529

Ủy ban nhân dân xã Song Lãng

 

Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

374

1018530

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa

 

Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

375

1018531

Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng

 

Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

376

1018532

Ủy ban nhân dân xã Hồng Giang

 

Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

377

1018533

Ủy ban nhân dân Xã Đông Dương

 

Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

378

1018534

Ủy ban nhân dân xã Đồng Thanh

 

Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

379

1018549

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Song An - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Song An, Xã Song An, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

380

1018550

Trường Trung học cơ sở Tân lập Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

381

1018551

Trường Trung học cơ sở Hồng phong Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Hồng Phong, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

382

1018552

Trường Trung học cơ sở Nguyên xá Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Nguyên Xá, Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

383

1018553

Trường Trung học cơ sở Vũ Tiến Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Vũ Tiến, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

384

1018554

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Thị Trấn Vũ Thư, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

385

1018555

Trường Trung học cơ sở Vũ đoài Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Vũ Đoài, Xã Vũ Đoài, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

386

1018556

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Thành - Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Phúc Thành, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

387

1018557

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Hoà - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Xuân Hoà, Xã Xuân Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

388

1018558

Trường Trung học cơ sở Việt thuận Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Việt Thuận, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

389

1018559

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Phú - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

390

1018560

Trường Trung học cơ sở Minh khai Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Minh Khai, Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

391

1018561

Trường Trung học cơ sở Bách thuận Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Bách Thuận, Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

392

1018562

Trường Trung học cơ sở Trung an Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Trung An, Xã Trung An, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

393

1018563

Ủy ban nhân dân xã Thụy Sơn

 

Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

394

1018564

Ủy ban nhân dân xã Văn Cẩm

 

Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

395

1018565

Ủy ban nhân dân xã Tán Thuật

 

Xã Tán Thuật-Huyện Kiến Xương-Tỉnh Thái Bình, Xã Văn Cẩm, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

396

1018566

Ủy ban nhân dân xã Quang Minh

 

Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

397

1018567

Ủy ban nhân dân xã Nam Bình

 

Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

398

1018568

Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

 

Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

399

1018569

Ủy ban nhân dân xã Quang Bình

 

Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

400

1018623

Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa

 

Xã Xuân Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

401

1018624

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa

 

Xã Hiệp Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

402

1018625

Ủy ban nhân dân xã Phúc Thành

 

Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

403

1018626

Ủy ban nhân dân xã Tân Phong

 

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

404

1018628

Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Thái Bình

Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình

Số 06 - Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

405

1018629

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt nam thành phố Thái Bình

 

Số 22 - Trưng Trắc, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

406

1018630

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Bình

Tỉnh Đoàn Thanh niên Thái bình

Đường Trưng Trắc, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

407

1018631

Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Thái Bình

 

Số 22 - Trưng Trắc, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

408

1018632

Công ty TNHH một thành viên  Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Thái Bình

Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

409

1018633

Trung tâm văn hoá thông tin Thành phố Thái bình

 

Số 225 Phố hai Bà Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

410

1018651

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tiền hải

 

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

411

1018652

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình

 

Xã Hoà Bình, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

412

1018653

Ủy ban nhân dân xã Liên Hiệp

 

Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

413

1018654

Ủy ban nhân dân xã Thái Hưng

 

Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

414

1018655

Ủy ban nhân dân xã Thái Phương

 

Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

415

1018656

Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

 

Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

416

1018657

Ủy ban nhân dân xã Canh Tân

 

Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

417

1018658

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa

 

Xã Tân Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

418

1018659

Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa

 

Xã Cộng Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

419

1018660

Ủy ban nhân dân xã Độc Lập

 

Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

420

1018661

Ủy ban nhân dân xã Hồng Minh

 

Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

421

1018662

Ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng

 

Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

422

1018663

Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ

 

Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

423

1018664

Ủy ban nhân dân xã Duyên Hải

 

Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

424

1018665

Ủy ban nhân dân xã Hùng Dũng

 

Xã Hùng Dũng-Huyện Hưng Hà-Tỉnh Thái Bình, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

425

1018667

Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh

 

Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

426

1018688

Ban quản lý cảng Diêm điền Thái bình

 Sở Giao thông vận tải Thái Bình

Thị Trấn Diêm Điền, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

427

1018689

Thanh tra Sở giao thông vận tải Thái bình

 Sở Giao thông vận tải Thái Bình

Số 366 Phố Trần Hưng đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

428

1018690

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Tiến - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Hồng Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

429

1018691

Trường Tiểu học Thái hưng Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Thái Hưng, Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

430

1018692

Trường Tiểu học Minh khai Huyện Hưng hà

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hưng hà

Xã Minh Khai, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

431

1018694

Ban quản lý bến xe bến sông Thái bình

 Sở Giao thông vận tải Thái Bình

Phường Bồ Xuyên, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

432

1018695

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình

 Sở Giao thông vận tải Thái Bình

Tổ 9 - Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

433

1018696

Trường Trung học cơ sở Tán thuật Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Tán Thuật, Phường Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

434

1018697

Trung tâm Giáo dục thuờng xuyên Huyện Kiến xương

Trường Trung học cơ sở Tán thuật Huyện Kiến xương

Xã Tán Thuật, Phường Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

435

1018698

Trung tâm K.T.T.H Hướng nghiệp dạy nghề huyện Kiến xương

Trường Trung học cơ sở Tán thuật Huyện Kiến xương

Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

436

1018699

Trường Mầm non Hoa sen Thị trấn Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Thị Trấn Kiến xương, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

437

1018700

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hưng - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Quang Hưng, Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

438

1018701

Ủy ban nhân dân xã Quang Lịch

 

Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

439

1018702

Ủy ban nhân dân xã Bình Minh

 

Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

440

1018703

Ủy ban nhân dân xã Thượng Hiền

 

Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

441

1018704

Ủy ban nhân dân xã An Bồi

 

Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

442

1018705

Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân

 

Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

443

1018706

Ủy ban nhân dân xã Đình Phùng

 

Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

444

1018707

Ủy ban nhân dân xã Vũ Ninh

 

Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

445

1018708

Ủy ban nhân dân xã Vũ Quý

 

Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

446

1018709

Ủy ban nhân dân xã Vũ Bình

 

Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

447

1018710

Ủy ban nhân dân xã Quang Trung

 

Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

448

1018711

Ủy ban nhân dân xã Minh Quang

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương

Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

449

1018712

Ủy ban nhân dân xã Quyết Tiến

 

Xã Quyết Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

450

1018713

Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương

Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

451

1018714

Ủy ban nhân dân xã Nam Cao

 

Xã Nam Cao, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

452

1018715

Ủy ban nhân dân xã Tây Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương

Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

453

1018716

Ủy ban nhân dân xã An Bình

 

Xã An Bình-Huyện Kiến Xương-Tỉnh Thái Bình, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

454

1018748

Uỷ ban mặt trận tổ quốc VN huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

455

1018750

Trường PTTH Tây Tiền Hải huyện Tiền hải

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

456

1018751

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

457

1018752

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thái thụy

 

Thị trấn Diêm điền, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

458

1018753

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Huyện Thái Thụy

 

Thị trấn Diêm điền, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

459

1018754

Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

460

1018755

Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

461

1018756

Đoàn thanh niên cộng sản HCM Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

462

1018757

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

463

1018758

Hội nông dân Việt nam huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

464

1018760

Phòng văn hóa và thông tin huyện hưng Hà

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hưng hà

 Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

465

1018761

Thanh tra huyện Hưng hà

 

Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

466

1018762

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

467

1018763

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hưng hà

 

Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

468

1018765

Hội chữ thập đỏ huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

469

1018766

Hội người mù huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

470

1018767

Ủy ban nhân dân xã Hồng Bạch

 

Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

471

1018768

Ủy ban nhân dân xã Liên Hoa

 

Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

472

1018769

Phòng Lao động thương binh xã hội thành phố Thái Bình

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Thái Bình

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

473

1018770

Phòng Nông nghiệp phát triển NT Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

474

1018771

Phòng Tư pháp huyện Quỳnh Phụ

 

 Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

475

1018772

Trường Tiểu học Bạch đằng Huyện Đông hưng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

Xã Bạch Đằng Huyện Đông hưng, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

476

1018773

Hội nông dân thành phố Thái Bình

 

Số 22 - Trưng Trắc, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

477

1018774

Hội cựu chiến binh Việt nam thành phố Thái Bình

 

Số 22 - Trưng Trắc, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

478

1018775

Ban QLDA ĐTXD TT C.Nghiện và ĐTN cho người sau C.N

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Thái Bình

Phường Kỳ Bá, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

479

1018790

Trường Tiểu học Tân Lập - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

480

1018791

Trường Tiểu học Tân lập 1 Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

481

1018792

Trường Trung học cơ sở Song lãng Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Song Lãng, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

482

1018793

Trường Tiểu học Hồng phong 2 Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Hồng Phong, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

483

1018794

Trường Tiểu học Thanh phú Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

484

1018795

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa - huyện Vũ Thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Hiệp Hoà, Xã Hiệp Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

485

1018796

Trường Trung học cơ sở Tam quang Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Tam Quang, Xã Tam Quang, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

486

1018797

Phòng Nông nghiệp PT nông thôn Đông hưng

 

Thị trấn, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

487

1018800

Trường Tiểu học Duy nhất 2 Huyện Vũ thư

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Vũ thư

Xã Duy Nhất, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

488

1018801

Đài Truyền thanh - truyền hình huyện Thái Thụy

 

Thị trấn Diêm điền, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

489

1018802

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thái thụy

 

Thị trấn Diêm điền, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

490

1018803

Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em huyện Thái thụy

 

Thị trấn Diêm điền, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

491

1018804

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

492

1018805

Hội nông dân huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

493

1018806

Hội cựu chiến binh huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

494

1018807

Phòng Tư pháp huyện Hưng hà

 

Thị trấn, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

495

1018808

Ủy ban nhân dân xã Vũ Sơn

 

Xã Vũ Sơn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

496

1018864

Trung tâm Giáo dục TX II Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Bài, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

497

1018865

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Tiền hải

 

Thị Trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

498

1018867

Trường Trung học cơ sở An vũ Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Xã An Vũ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

499

1018869

Nhà trẻ Liên cơ  Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Khu 1 thị trấn Quỳnh Côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

500

1018870

Trung tâm Giáo dục TX I Huyện Quỳnh phụ

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Quỳnh phụ

Thị trấn Quỳnh Côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

501

1018889

Hội nông dân huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

502

1018890

Hội cựu chiến binh huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

503

1018891

Hội chữ thập đỏ huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

504

1018892

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

505

1018893

Đài truyền thanh - Truyền hình Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

506

1018894

Trung tâm giống thuỷ sản Thái bình

Sở Thuỷ sản Thái bình

Km 3 + 500 đường 39B, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

507

1018895

Trung tâm Y tế huyện Kiến xương

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

508

1018896

Trung tâm y tế huyện Vũ Thư

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

509

1018897

Văn Phòng Huyện Uỷ Huyện Tiền Hải

Huyện Uỷ huyện Tiền hải

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

510

1018898

Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến

 

Xã Hòa Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

511

1018899

Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Qùynh phụ

 

Thị trấn Quỳnh côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

512

1018900

Đoàn thanh niên cộng sản HCM huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

513

1018901

Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến

 

Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

514

1018902

Trung tâm văn hoá thể thao huyện Quỳnh Phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

515

1018903

Thanh tra huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

516

1018904

Đài truyền thanh huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh côi, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

517

1018905

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quỳnh phụ

 

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

518

1018906

Văn phòng Huyện Uỷ huyện Thái Thụy

Huyện Uỷ huyện Thái thuỵ

Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

519

1018907

Văn phòng thành ủy thành phố Thái bình

Thành ủy thành phố Thái Bình

Số 6, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

520

1018908

Trường Mầm non 1 - 6 Thành phố Thái Bình

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái bình

Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

521

1018932

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Minh - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

522

1018933

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh hưng Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

523

1018934

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

524

1018935

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quyết tiến Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Quyết Tiến, Xã Quyết Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

525

1018936

 Sở Giao thông vận tải Thái Bình

 

Số 414 - Phố Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

526

1018937

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An bồi Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã An Bồi, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

527

1018938

Trường THcơ sở Quang Trung Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Quang Trung, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

528

1018939

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Bình Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Nam Bình, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

529

1018940

Trường Trung học cơ sở Bình định Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Bình Định, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

530

1018941

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thái - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Hồng Thái, Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

531

1018942

Trương Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

532

1018943

Trường TH cơ sở Đình phùng Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Đình Phùng, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

533

1018944

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hiền - huyện Kiến Xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Thượng Hiền, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

534

1018945

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Minh Huyện Kiến xương

Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Kiến xương

Xã Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

535

1018946

Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ

 

Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

536

1018947

Ủy ban nhân dân xã Vũ Trung

 

Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

537

1018948

Ủy ban nhân dân xã Vũ Thắng

 

Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

538

1018949

Ủy ban nhân dân xã Vũ Hòa

 

Xã Vũ Hòa, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

539

1018950

Ủy ban nhân dân xã Vũ Công

 

Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

540

1018952

Ủy ban nhân dân xã Trung An

 

Xã Trung An, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

541

1018953

Ủy ban nhân dân xã Vũ Hội

 

Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

542

1018954

Ủy ban nhân dân xã Nguyên Xá

 

Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

543

1018955

Ủy ban nhân dân xã Việt Thuận

 

Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

544

1018956

Ủy ban nhân dân xã Vũ Vinh

 

Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

545

1018957

Ủy ban nhân dân xã Vũ An

 

Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

546

1018958

Ủy ban nhân dân xã Trà Giang

 

Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

547

1018959

Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái

 

Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

548

1018960

Ủy ban nhân dân xã Quốc Tuấn

 

Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

549

1018961

Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên

 

Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

550

1018962

Ủy ban nhân dân Thị trấn Kiến Xương

 

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

551

1018963

Ủy ban nhân dân xã Minh Lãng

 

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

552

1018996

Đoàn thanh niên cộng sản HCM huyện Tiền hải

 

Thị trấn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

553

1018997

Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

554

1018999

Trường PTTH Đông Tiền Hải Huyện Tiền Hải

Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình

Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

555

1019000

Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện Tiền Hải

 

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

556

1019001

Thanh tra huyện Tiền hải

 

Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

557

1019002

Trung tâm y tế Thành phố Thái Bình

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

558

1019003

Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ

Sở Y tế tỉnh Thái bình

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

559

1019004

Ủy ban nhân dân xã Đông Các

 

Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

560

1019005

Ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng

 

Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

561

1019006

Ủy ban nhân dân xã Hoa Nam

 

Xã Hoa Nam, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

562

1019007

Ủy ban nhân dân xã Minh Phú

 

Xã Đồng Phú-Huyện Đông Hưng-Tỉnh Thái Bình, Xã Đồng Phú, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

563

1019009

Ủy ban nhân dân xã Hà Giang

 

Xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

564

1019010

Ủy ban nhân dân xã Đông Kinh

 

Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

565

1019011

Ủy ban nhân dân xã An Châu

 

Xã An Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

566